ARBEJDSOPGAVER

1. Skyggen er ikke en tekst, der er helt ligetil at fortolke. Hvis I skal bruge nogle oplysninger til detektivarbejdet, så kan I fx prøve at besvare følgende spørgsmålsrække:

a. Hvad lever den lærde Mand af?

b. Hvad ser Skyggen i nabohuset, og hvad betyder hans gentagne replik: "Jeg har seet Alt og jeg veed Alt"?

c. Hvordan er Skyggen blevet rig?

d. Hvorfor vil den lærde Mand ikke gå med til Skyggens sidste forslag?

e. Hvilke menneskelige egenskaber handler teksten så om?

f. Hvad siger teksten om kunst og litteratur?

2. Diskutér tekstens genre. Andersen kaldte sine korte tekster for 'eventyr og historier'. Hvad er denne tekst? Begrund jeres valg af genrebetegnelse. Få evt. hjælp af teksten Eventyr på tværs. Eller find hjælp til genrebegrebet her på textanalyse.dk.

3. Andersen blev verdensberømt for sin evne til at fortælle en god historie. Er Skyggen en god historie eller ej? Begrund jeres bedømmelse.

4. Man diskuterer tit om Andersen var naiv eller ironisk. Hvad tyder Skyggen på?

5. Andersen skrev ofte i sine breve og dagbogsnotater om de tekster, han arbejdede på. Forestil dig, at det er dig, der arbejder på Skyggen. Skriv et brev om arbejdet til en god ven.

6. Gå på jagt i baggrundsmaterialet, fx billederne i galleriet, og i litteraturhistorien. Hvad er det tidstypiske i teksten? Se fx denne introduktion til romantikken (fra Dansk på Gladsaxe Gymnasium, hvor du også kan finde andre nyttige links).

7. Se på materialet om dobbeltgængermotivet som ligger i Baggrund. Diskuter om det er et motiv, der stadig er relevant. Kan man give en moderne fortolkning af det? Se fx Erik Bagges illustration til SkyggenGalleriet igen.


Husk at se de mange oplysninger i Baggrund.