PERSPEKTIVERING

Joakim Garff: SAK. Søren Aabye Kierkegaard, En biografi. Gyldendal 2000, s. 124-131.

Jens Andersen. Andersen, En biografi, bd. 1. Gyldendal 2003, s. 387-411.
 

Tekstantologi
I Andersen PÅ TVÆRS har vi udgivet en antologi af spændende sekundærtekster om H.C. Andersen til bl.a. at supplere arbejdet med undervisningsforløbene. Her kan du både som lærer og elev finde relevante tekster, næsten uanset hvilket aspekt af H.C. Andersens liv og værk du arbejder med. Gå til antologien Om Andersen.


Henvisninger til andre relevante H.C. Andersen 2005-projekter

Lars Handesten: Den første - danske - turist i Europa. Udkommer på Gyldendal efteråret 2005. Bogen følger H.C. Andersen på dennes rejser som de kendes fra hans dagbøger, breve, rejsebøger og romaner.

Max Ipsen: (bog, pt. uden titel). Udkommer på Syddansk Universitetsforlag. I tre H.C. Andersen-tekster spiller forfatteren med både romangenrens og rejseskildringens former og principper. Det gængse billede af Andersen som naivt naturtalent problematiseres i fortolkningen og erstattes af billedet af den litteraturbevidste og reflekterede forfatter.

Sven H. Rossel: Reisen ist leben, dann wird das Leben reich und lebendig - Der dänische Dichter Hans Christian Andersen und Österreich. Udkommer på Edition Praesens (Østrig). Tysksproget bog med illustrationer, som redegør for Andersens seks rejser til Østrig i årene 1834-1842 samt hans venskab med en række østrigske kulturpersonligheder. Nyt lys kastes over Andersen som rejsende og de forskellige strategier han benytter til skildring af rejseoplevelserne.

Danmarks Radio: "Andersen i den vide verden - dramatiserede rejsebilleder". 245 ganske korte radiobilleder á fire minutters varighed, der sendes i perioden 2. april til 2. december 2005. Dagbøgerne og rejsebrevene vil være de bærende tekster. Jesper Langberg er H.C. Andersen.

Oncotype / Morten Schjødt: "3 + 1 Rejsekammeraten". Et interaktivt filmprojekt som kobler traditionel film med interaktiv tankegang. Projektet tager udgangspunkt i H.C. Andersens Rejsekammeraten, der omskrives i 3 versioner som hver præsenterer 3 forskellige opfattelser af historien.

Danmarks Radio og Statens Museum for Kunst: "Jeg saa det land". Hans Edvard-Nørregård-Nielsen som rejsefører fortæller historien om en digter der bliver til gennem sin rejse til Italien. Vises på DR i april 2005 og danner ligeledes udgangspunktet for den store udstiling på Statens Museum for Kunst.

Frilandsmuseet: "At rejse er at leve". 10 animerede tableauer fra 10 af Andersens rejsemål skabes på Frilandsmuseet. Hvert af tableauerne er skrevet af forskellige forfattere og befolkes af professionelle skuespillere, dansere, kor, orkester samt en lang række amatører. Tilhørende undervisningsmateriale. Periode: 1. - 15. juni 2005.