ARBEJDSOPGAVER
1. Var Andersen en naiv og umiddelbar fortæller? Spørgsmålet kan diskuteres ud fra dette eventyr. Hvilken rolle spiller det eventyrlige og umiddelbare i teksten? Og hvilken rolle spiller viden og dannelse?

I kan fx skitsere Andersens vidensprofil: hvilken slags viden har han adgang til, og hvor kan han have fået den fra?
Se evt. også undervisningstemaet Et geni på skolebænken.

2. Lav en samling af særlig opfindsomme sproglige formuleringer i eventyret. Hvad er det Andersen kan med sproget?

3. Et af Andersens specialer var at skildre dyr med menneskelige egenskaber. Brug oplysningerne om Andersen og Kierkegaard i Baggrund som udgangspunkt for en karakteristik af striden mellem Andersen og Søren Kierkegaard. Hvorfor var de to senere verdensberømtheder i den grad på nakken af hinanden?

4.
Eventyret giver et billede af kendte lokaliteter i København. Undersøg hvad der er sket med dem siden Andersens dage. Undersøgelsen giver dels et indblik i København på Andersens tid, dels et overblik over byens historie. Kan fx bruges som forberedelse til en ekskursion.

5. Det var en yndet selskabsleg at klæde sig ud og lave tableauer. Prøv at bearbejde en eller flere af historierne til tableauer eller små skuespil.

6. Hvilket syn på samtiden ligger der i eventyret? Prøv at læse afsnit 1 i hele eventyret i Af Andersen  og sammenlign holdningen her med Andersens syn på den moderne tids teknik.

Se også undervisningstemaet Et geni på skolebænken.

7.
At rejse er at ... ville være et andet sted. Hvordan vil I karakterisere Andersens livsanskuelse? I kan fx sammenligne den sidste historie i eventyret med slutkapitlet i romanen Lykke-Peer. Find dette i tekstantologien Af Andersen.