ORDFORKLARINGER TIL TEKSTEN

Copist: en der skriver dokumenter af, lavere embedsmand.

Artigt Perspectiv: kønt syn.

Vaudeville: skuespil med indlagte sange.

Den dannede Klasse: man blev dannet gennem en opdragelse og uddannelse, som ikke sigtede mod en bestemt profession, men mod almen viden, bestemte åndelige værdier og en bestemt væremåde. Klassen omfattede embedsborgere, intellektuelle og nogle kunstnere. H.C. Andersens egen skolegang viser, hvor afgørende det var at tage en studentereksamen for dermed at tilhøre "den dannede klasse".

Tirade: ordflom, replik.

De Underjordiskes Guld: folketroen rummede mange forestillinger om dværge, bjergfolk o.l. som herskede under jorden.

Geburtsdag: fødselsdag.