ARBEJDSOPGAVER

1. Sammenlign beskrivelsen af Knepus-familien i Kun en Spillemand med beskrivelsen af Meisling-familien i Levnedsbogen, som ligger i  Perspektivering. I skal gå helt ned i de sproglige detaljer for at påvise forskelle og ligheder. Hvilke generelle forskelle er der mellem de to portrætter? Se her kort om Meisling.

2. I teksten nævnes komponisterne J.S. Bach og G.F. Händel. Find musik af dem og hør dem i klassen. Det ser ud til, at Christian foretrækker spillemandsmusik. Diskuter hvilken rolle forholdet mellem klassisk dannelse og folkekultur spiller i H.C. Andersens forfatterskab. Se Folkemusik og kunstmusik.

Det kan fx gøres ved at undersøge hvilke af Andersens eventyr, der bygger på folkeeventyr. I kan også finde folkelige træk i teksten: ordvalg, personskildring, miljøskildring. Perspektivér jeres iagttagelser vha. Bakhtins teori om karnevalskulturen. Se litteraturhenvisning i Perspektivering.

3. Find relevante tekster i forløbet Et geni på skolebænken og skriv en stil med titlen: Hvilket udbytte har man af den dannelse, man tilegner sig i gymnasiet?


Husk at se de mange oplysninger til denne tekst i Baggrund!