ARBEJDSOPGAVER

1. Hvilket billede tegner teksten af den unge Søren Kierkegaard?
2. Hvilke motiver angiver teksten til den voldsomme kritik af Andersens Kun en Spillemand?
3. Hvad er ifølge SAK hovedindholdet i kritikken?
4. Hvad er det, Kierkegaard kræver af en roman, for at han vil kalde den vellykket?
5. Hvordan reagerer Andersen ifølge Joakim Garff på kritikken i første omgang? Og senere i 1855 da han ser tilbage på episoden? Hvad siger Andersens reaktioner om udviklingen af hans (digter)personlighed og hans status?
6. Garff refererer Kierkegaards synspunkt at "mangler forfatteren livsanskuelse, bliver hans roman ikke blot kaotisk, den bliver også ubehagelig privat" og tilføjer, at man skal opretholde en fornøden distance til sit litterære værk. I dag er vi ikke så bange for at udstille vores privatliv i kunsten eller i medierne: tænk blot på fx Big Brother. Er I enige med Kierkegaard i, at det er nødvendigt at opretholde en vis distance mellem sit private og sit offentlige liv?