Tekst
PERSPEKTIVERING

1. Uddrag af H.C. Andersens breve til Henriette Wulff og Carsten Hauch fra henholdsvis 5. og 3. juni 1853.

2. H.C. Andersen: "Tro og Videnskab. Prædiken i Naturen" fra I Sverrig, 1851. Find teksten i tekstantologien Af Andersen.

3. H.C. Andersens eventyr Dryaden, 1868. Eventyret er inspireret af Verdensudstillingen i Paris i 1867. Find eventyret her på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside.

4. Margit Mogensen: "Fagfolk på farten. Uddannelses- og udstillingsrejser til udlandet i 1800-tallet". Artiklen findes her på Det Kongelige Biblioteks hjemmeside.

5.
Margit Mogensen: Eventyrets tid: Danmarks deltagelse i Verdensudstillingerne 1851-1900, Landbohistorisk Selskab 1993.