TekstKilde: Chenero
Se stort billede i galleriet

Om Aartusinder er et eventyr om moderne teknologi - et emne Andersen var lidenskabeligt optaget af:


Illustration til
Om Aartusinder af
Vilhelm Pedersen.


Fx bliver damptoget, telegrafen og mikroskopet behandlet i både fiktion og dagbogsnotater. Lige som sin franske kollega Jules Verne (1828-1905) leger Andersen med tanken om, hvordan teknologien i fremtiden vil ændre menneskene liv: han skriver science fiction.

Om Aartusinder handler om unge amerikanere, der - om årtusinder - rejser med luftdamper til det gamle Europa: "Europa seet i otte Dage".

Det Europa, de drages mod, er imidlertid stadig i høj grad kulturens Europa med Shakespeares England, Göthes Tyskland og Olympen i Grækenland. I eventyret forudsiger Andersen kanaltunnelen, men også Peterskirkens ruin; han forestiller sig et Europa, hvor næsten alt er anderledes end i 1850'erne.

Eventyret sætter vores forhold til teknologi i relief; hos Andersen er der ingen reservation eller teknologiforskrækkelse. For ham er teknologien og naturvidenskaben en gave fra Gud. Affødt af en løbende diskussion med digteren B.S. Ingemann om opfindelsernes betydning, skriver han den 5. juni 1853 til sin veninde Henriette Wulff:

"Han indrømmer at vor Tid er Opfindelsernes store Tid, men at det er kun i det mekaniske, i det Materielle, at det breder sig ud; jeg betragter dette som de nødvendige Bærere for det Aandelige, de store Grene hvorpaa Poesien siden kan sætte sin Blomst. Det at Menneskene rykker nærmere, at Lande og Byer ved Dampens og Electroma[g]netismen forbindes til een stor Forsamlings Hal, synes mig saa aandigt stort og herligt at jeg ved Tanken derom løftes saa højt, som nogen Digters Sang har kunnet løfte mig. - [...]"

Lande og byer som en stor "Forsamlings Hal" - som en anden spåmand forudser Andersen den globale landsby og glædes over den moderne teknologis muligheder.


Klik på punkterne Tekst og Arbejdsopgaver i menuen for at arbejde med teksten.