Tekst
Arbejdsopgaver
Baggrund
Perspektivering©
Odense Bys Museer
Se stort billede i galleriet

Lykke-Peer fra 1870 er H.C. Andersens sidste roman. Det tog ham kun tre uger at nedskrive romanen med det velkendte tema.
Portrætfotografi af
C. Weller, 'Hansen,
Schou & Weller' 1874

Temaet går igen i forfatterskabet utallige gange fra begyndelsen til slutningen og handler om at få opfyldt sine inderste kunstnerdrømme og finde lykken gennem vilje og hårdt arbejde - og villighed til at betale prisen for succes. Temaet findes bl.a. i Den grimme Ælling, Improvisatoren og Kun en Spillemand.

Lykke-Peer er en ganske kort roman og koncentrerer sig om hovedpersonen Peer og hans udvikling fra fødsel til tidlig død på berømmelsens tinde. Det tekstuddrag, vi har valgt til dette forløb, er romanens sidste kapitler, hvor Peer finder lykken, men også må betale den højeste pris.

Hovedtemaet i Andersen som mønsterbryder - er tydeligt i Lykke-Peer. Peer bryder den sociale arv og kæmper sig fra sin fattige baggrund op i samfundet og vinder borgerskabets anerkendelse gennem sin kunst.

Et andet tema i romanen er Aladdin-myten; i modsætning til Aladdin repræsenterer Peer ikke blot følelser, men også fornuft og hårdt arbejde.

I 1870 var H.C. Andersen berømt i hele Europa for sine eventyr, rejseskildringer og romaner, og Lykke-Peer kan læses som H.C. Andersens syn på forholdet mellem liv, lykke og kunst henimod slutningen af hans liv og karriere.