Tekst
ARBEJDSOPGAVER

1. Hvordan beskriver H.C. Andersen "sit" Europa?

2. Hvorfor rejser de unge amerikanere i Om Aartusinder til Europa: hvad søger de? Hvilken slags rejsende er de? Hvordan forholder Andersen sig til det?

3. Sammenlign det at rejse i 1850'erne og i 2010'erne: transportmidler, tid, formålet med at rejse, interesseområder mm

4.
Hvordan forestiller du dig, at unge europæere vil rejse ud i verden "om Aartusinder"?

5.
Hvorfor rejste Andersen? Hvad blev han fascineret af ved fx Spanien og Italien? Du kan finde inspiration til det spørgsmål i Den rejsende

6.
Hvilken eksisterende teknologi (i 1850'erne) lægger Andersen til grund for sin fantasi om fremtidens rejser?

7. Hvilke transportmidler forestiller Andersen sig, de unge vil bruge "om Aartusinder"? Hvor godt gættede han?

8. Kig på Vilhelm Pedersens illustrationer i galleriet; hvordan spiller de sammen med teksten?

9. Menneske og teknologi i 1853 og nu: hvordan forholder vi os til ny teknologi? Kan I genkende Andersens nysgerrighed og åbenhed overfor ny teknologi hos jer selv? Hvorfor tror I mange mennesker i dag skeptiske overfor ny teknologi?

10. H.C. Andersen så naturvidenskaben som det træ, poesiens blomst skulle vokse på. Hvordan betragter vi sammenhængen mellem naturvidenskab og poesi, eller kunst i det hele taget?


Husk at se oplysningerne i Baggrund.