KONTAKT
Projektansvarlig for Det Kongelige Biblioteks bidrag til H.C. Andersen 2005:

Forskningsbibliotekar, mag. art. (litteraturvidenskab) Bruno Svindborg: E- mail , tlf. 33 47 44 15

Postadresse: Det Kongelige Bibliotek
Håndskriftafdelingen
Postboks 2149, 1016 København K