"H.C. Andersen var ikke alene en genial eventyrdigter, men også en fremragende brevskriver, der indtager en førende plads i den danske brevskrivnings historie. Gennem årene blev det til tusindvis af breve til venner og bekendte i ind-og udland, der alle afspejler hans behov for at meddele sig, ligesom han i øvrigt altid længtes efter at modtage breve, der kunne holde ham underrettet om stort og småt i en tid, der ikke kendte til elektroniske kommunikationsmidler bortset fra den elektriske telegraf, der dog først vandt frem efter 1850."

Med disse ord indleder cand.phil. Kirsten Dreyer Det Kongelige Biblioteks online-udgivelse af den første H.C. Andersen-biografi, H.C. Andersen. En brevbiografi 1805-37, der på baggrund af breve fra og til Andersen beretter om markante etaper i hans liv og værk og om kampene og sejrene undervejs.

selvportræt

Selvportræt. Illustration fra brevbiografien
(Odense Bys Museer).Kirsten Dreyer er en af vore mest erfarne og vidende brevudgivere, bl.a. har hun af H.C. Andersen tidligere udgivet H.C. Andersens brevveksling med Lucie og B.S.Ingemann I-III. Kbh. 1997-98 og H.C. Andersen og Jonas Collin d.y. En brevveksling 1855-1875, Kbh. 2001. Hun har nu til den elektroniske brevbiografi udvalgt mere end 200 breve, heraf flere ikke tidligere publicerede. Brevene bringes kronologisk med indledende og forbindende tekst og i deres helhed. Hvor det har været nødvendigt er originalbrevene konsulteret og tidligere fejllæsninger korrigeret. Brevene er rigt kommenteret, således at også førstegangslæsere af H.C. Andersens breve kan blive orienteret om de enkelte breves baggrund, navne, sagsforhold m.v.

Brevet til moderen
Af de upublicerede breve er det mest interessante muligvis opdagelsen af det eneste eksisterende og altså hidtil 'ukendte' brev fra H.C. Andersen til moderen Anne Marie Andersdatter fra d. 19. august 1831 (se nærmere omtale af brevet og interview med Kirsten Dreyer her).

brevmanuskript

For større billede - klik her


"Her sender jeg Dig en Ubetydelighed, mere kan jeg ikke for Øieblikket. [...] Nu har jeg skrevet en ny Bog, om min Udenlandsreise, og solgt den for 150 Rblr, som jeg har sat i Sparekassen, for de mange jeg maatte give ud til at reise for. - Bogen kommer snart ud, men jeg har nu ikke noget at gjøre med den."

Brevet anskueliggør på én og samme tid den rørende omsorg for moderen, de idelige pengekvaler og - med andres hjælp - forsøget på at etablere sig som forfatter, og er blot ét blandt utallige eksempler på, hvordan man som læser af brevene kommer helt tæt på mennesket Andersen og selv kan foretage de analyser og vurderinger, man måtte finde rimelige.

Illustrationer

tegning

"Udsigt fra mit Vindue i Nyhavn." Illustration fra brevbiografien
(Odense Bys Museer).


Brevbiografiens mere end 200 breve, der bygger på et manuskript på 500 sider, starter med ét af de først kendte breve fra Andersens hånd og slutter foreløbig med et brev til vennen B.S. Ingemann fra august 1837, altså på et tidspunkt hvor H.C. Andersen er blevet en kendt forfatter, hvor den første store udlandsrejse er gennemført, og hvor han så småt er ved at få succes med sine første eventyr, der senere skulle sikre ham verdensberømmelsen. Brevene viser os den vedvarende usikkerhed og ukuelighed, den naive og beslutsomme energi, der var kendetegnende for Andersens 'formative years', men også den støtte og den indbildte og reelle modstand, han stødte på undervejs.

Denne 'historie', der af Andersen selv og mange andre er fortalt på anden måde utallige gange før, er i brevbiografien forsynet med mere end 100 illustrationer, heriblandt fotografier m.v. fra Det Kongelige Biblioteks billedsamling og en række af H.C. Andersens egne tegninger, som Odense Bys Museer velvilligt har stillet til rådighed for denne udgivelse.

edvard collin

Edvard Collin. Illustration fra brevbiografien
(Det Kongelige Bibliotek).