ARBEJDSOPGAVER

1. Indsaml fra bøger og internettet materiale om borgerskabet og dets seksualmoral i 1800-tallet. Indsaml på lignende måde materiale om (et eller flere aspekter ved) nutidens seksualmoral. Sammenlign materialet og skriv en opgave om forskelle og ligheder mellem dengang og nu. Det er vigtigt, at dine meninger om emnet bygger på dokumentation og ikke på fordomme.

2. Gennemfør en sprog- og kommunikationsanalyse af tekstuddraget. Du skal gå ned i replikbehandlingen, fortællerens position og holdning, sætningsstrukturen og -rytmen og ordvalget. Og forestil dig, hvilken effekt dette kapitel har haft på datidens læsere, borgerskabets damer. Find evt. hjælp på textanalyse.dk.

3. Interessen for Andersen er ofte koncentreret om det biografiske og om myten om den grimme ælling, der blev til en svane. Undersøg den biografiske baggrund for dette tekstuddrag eller for hele romanen O.T. Diskutér om den biografiske viden overhovedet er vigtig for forståelsen af teksten. Og i bekræftende fald: hvad er det, man bedre forstår ved at kende Andersens liv?

Erling Nielsen har fx skrevet en rost biografisk fremstilling af H.C. Andersen som er oversat til flere sprog. Teksten kan findes i tekstantologien Om Andersen.


Husk også at se de mange oplysninger i Baggrund.