ARBEJDSOPGAVER

1. Læs en af Henrik Pontoppidans bondenoveller, fx "Under Aaget" (Litteratur 3. Gyldendal 1983). Den er skrevet ca. 50 år efter Andersens roman. Skriv en artikel om den måde, de to tekster behandler temaet social undertrykkelse på. Artiklen skal være skrevet til gymnasieelever og give et litteraturhistorisk perspektiv. Sammenlign med beskrivelserne i jeres litteraturhistorie af Andersens og Pontoppidans forfatterskaber og overvej, om beskrivelserne kan diskuteres.

2.
Portrættet af den gamle baronesse er muligvis det mest gennemførte portræt, Andersen har skrevet. Undersøg hvordan han bærer sig ad med at skabe en nuanceret personkarakteristik. Se litteraturhenvisning til Per Krogh Hansen i Perspektivering.

3. Undersøg Andersens besøg på forskellige herregårde. Diskutér om hans afhængighed af disse herregårdsbesøg har smittet af på hans beskrivelse af herregården i romanen.

Se Andersens herregårde og find yderligere henvisninger i Perspektivering.