88 eventyrmanuskripter netop udgivet online

H.C. Andersens 199 års fødselsdag markeres af Det Kongelige Bibliotek ved online-udgivelsen af en lang række af de originale manuskripter til hans eventyr. De 88 manuskripter på i alt ca. 600 sider udgør omkring halvdelen af bibliotekets bestand af eventyrmanuskripter. Det drejer sig om kladder, udkast, koncepter og renskrifter til i alt 61 forskellige eventyr.

Af Bruno Svindborg - Det Kongelige Bibliotek - 01 April 2004

Udvalget og rækkefølgen af manuskripterne er foretaget i overensstemmelse med Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs tekstkritiske udgave ved Erik Dal: H.C. Andersens Eventyr, bd. I-VII, der udkom i årene 1963-1990, og som denne online-udgave af manuskripterne på én gang støtter sig til og supplerer.

I oversigten opregnes samtlige eventyr, der er medtaget i den tekstkritiske udgave, til og med "Nye Eventyr og Historier" fra 1860. I oversigten er der endvidere - efter aftale med Odense Bys Museer - medtaget og henvist til de manuskripter, der befinder sig i H.C. Andersens Hus' varetægt og som er udgivet online. Endelig er der fra oversigten henvist til den tekstkritiske udgave af de enkelte eventyr, der ligeledes foreligger online som en del af Arkiv for Dansk Litteratur.

Udgivelsen er forsynet med et nyskrevet introducerende essay om eventyrmanuskripterne af Jesper Gehlert Nielsen og Klaus P. Mortensen - begge medarbejdere ved den nye udgave af H.C. Andersens "Samlede Værker" - der afsluttende fremhæver, at det er "uhyre vigtigt og glædeligt, at det bevarede materiale er blevet digitaliseret og gjort tilgængeligt for alle interesserede, der nu får mulighed for at opleve nogle af de allermest kendte tekster præcis som de så ud, da digteren skabte dem - bortset fra papirets og blækkets ældningsprocesser. De ofte skrøbelige manuskripter kan fremover studeres og endevendes uden at gå til, når man kigger digteren over skulderen, falder ind i håndskriftens rytmer og følger digteren ud på de sproglige omveje, der førte frem til eventyrene.

Det er de færdige eventyr, H.C. Andersen er både elsket og berømt for. Med rette. De er og bliver det væsentlige. Men med sine spor af den hånd og den ånd, de oprindeligt flød fra, ligger skriften dér og inviterer læseren til at tænke videre over de velkendte tekster."

Udgivelsen har modtaget økonomisk støtte fra HCA2005 Fonden.

Se eventyrmanuskripterne her

Tilbage