Flere eventyrmanuskripter på nettet

Odense Bys Museer - H.C. Andersens Hus - lægger eventyrmanuskripter på nettet.

Af Ane Grum-Schwensen - Odense Bys Museer - 11 September 2003

I rækken af digitale faksimile udgaver af H.C. Andersens manuskripter er nu udkommet den lille snes eventyr, der befinder sig i samlingerne ved Odense Bys Museer. Udgivelsen kan ses i forlængelse af Det Kongelige Biblioteks udgivelse af 13 eventyrmanuskripter, og vi har tilstræbt at vise håndskrifterne i et lauout, der i det væsentlige ikke adskiller sig fra Det Kongelige Biblioteks. Udover at vise manuskripterne i læsbart format og at linke til tekst udgaven i Arkiv for Dansk Litteratur har vi tilføjet en mulighed for at søge på sidetal (især anvendeligt når man studerer de mere omfangsrige manuskripter) og for at få kortfattede faktuelle oplysninger om manuskriptet og eventyret.


Eventyrmanuskripter ved Odense Bys Museer
Tilbage