H.C. Andersen udfordrer litteraturvidenskaben

Internationalt symposium på Syddansk Universitet om H.C. Andersens eventyr og deres udfordring af fortælleteorien.

Af ms - H.C. Andersen 2005 - 13 August 2003

I weekenden den 15.-17. august afholder Syddansk Universitet et internationalt symposium med fokus på H.C. Andersen og den moderne litteraturvidenskab.

Digterens epokegørende eventyr, hans fortælleteknik og særlige ironi sætter også i dag forskerne over for store udfordringer, som på weekendens symposium skal diskuteres på internationalt niveau med oplægsholdere fra universiteter i Danmark, Norden og Tyskland.

Som en del af optakten til fejringen af H.C. Andersens fødselsdag i 2005, støttes symposiet økonomisk af H.C. Andersen 2005.

H.C. Andersens særlige eventyrgenre, kunsteventyret, har været med til at udvikle andre fortællende genrer ? romaner og noveller såvel som film, reklamer, reportager og computerspil.

Arrangørerne forestiller sig derfor, at symposiet ikke blot skal bidrage til forskningen, men også kan munde ud i formidlingsprojekter, der inddrager det offentlige og private erhvervsliv, hvor fortælleteorien aktuelt nyder stor interesse i formidlingen af produkter og koncepter.

Bag arrangementet står en gruppe forskere fra Syddansk Universitet med adjunkt, ph.d. Per Krogh Hansen i spidsen Symposiet afholdes på engelsk, og alle indlæg samles efterfølgende i en udgivelse på Syddansk Universitetsforlag.Læs mere her!
Tilbage