De danske kunstnere i Rom malede flittigt hinanden. Ditlev Bluncks Danske Kunstnere i Osteriet La Gensola i Trastevere, 1837 viser Albert Küchler, der afbildede H.C. Andersen to gange, M.G. Bindesbøll, Vilhelm Marstrand, Constantin Hansen, Jørgen Sonne, Ditlev Blunck, Ernst Meyer og Bertel Thorvaldsen. Constantin Hansen malede Et Selskab af danske Kunstnere i Rom, 1837, som viser Constantin Hansen, Bindesbøll, Martinus Rørbye, Marstrand, Kückler, Blunck og Sonne. Se begge billederne i Galleriet.

Rom betød mere for malerne end for forfatterne, men én forfatter opholdt sig meget længe i Rom, Ludvig Bødtcher. Se henvisning til hans digt "Piazza Barberina" i Perspektivering.

Andersen befandt sig bedre blandt malere end blandt forfattere, måske fordi mange af malerne kom fra beskedne sociale kår. De kom i lære som ganske unge og havde ikke været tvunget til at tilegne sig den klassiske dannelse i latinskolen, som Andersen klager så voldsomt over.

Find hjælp til yderligere studium af periodens billedkunst i Links.