ARBEJDSOPGAVER

Se i forbindelse med nedenstående spørgsmål oplysningerne i Baggrund. Især om Andersen metode.

1.
 Den lille journalistiske historie er skrevet med mange underforståede oplysninger gemt i teksten. Først skal det opklares, hvad hver af disse historier går ud på.

Forbered i grupper hver en historie, sådan som den kunne fortælles fra følgende synsvinkler: hver af de tre tiggerdrenge, slaven med smuglervarerne, den rige franskmand, den smukke model Giuditta, den runkne morlille, den rige signora fra Venezia.

Hver gruppe udnævner et medlem til at fortælle historien for klassen.

2. Analysér den måde, H.C. Andersen har valgt at skrive historien på. Analysen skal gå ned i de sproglige detaljer: ordvalg, sætningsbygning, opbygning. Og den skal munde ud i en kommunikationsanalyse: hvad kan man ud fra historien sige om afsenderen og hans forestillinger om emnet og de læsere, han skriver for?

3. H.C. Andersen som rejseskribent.
Inddrag dagbogsnotaterne (se Tekst) og undersøg, hvilken forbindelse de har til teksten. Det første af dem er skrevet på den første rejse til Rom, og det er ikke sikkert, Andersen overhovedet har tænkt på dette notat, da han skrev En Digters Bazar. De to andre har han derimod ikke kunnet undgå at tænke på. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem optegnelserne og teksten fra bogen?

Tag stilling til, om H.C. Andersen behersker en journalistisk teknik.


Husk at se de mange oplysninger i Baggrund.