Andersen elsker at skrive om folkeskikke, og Kun en Spillemand er fuld af fynsk folklore. Fugleskydning blev i middelalderen indført i de danske købmandsgilder sydfra. Af Andersens beskrivelse fremgår, at der er mange "vilde" elementer i fugleskydningen. Deltagerne får for meget at drikke, og drengene benytter lejligheden til at lave ballade i gaderne. Det lå i tiden, at kunstnerne og de intellektuelle interesserede sig for den folkekultur, der var ved at dø ud, og Andersen skildrer i Levnedsbogen Odense som en by fuld af traditioner og overtro. Den største beskrivelse af gamle danske skikke findes i Troels-Lunds kæmpeværk Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. Se litteraturhenvisning i Perspektivering.

Den russiske litterat Mikhail Bakhtin har i Rabelais og hans verden  udformet en teori om den folkelige latterkultur som en modvægt til den autoritære elitekultur. Litteraturhenvisning.