MULTIMEDIA


Et H.C. Andersen spil for børn, der er vant til at spille på computer og PlayStation. Levende billeder man kan bladre i. En interaktiv tidslinje som formidler H.C. Andersens livshistorie, og en quiz hvor du kan teste din viden om forfatteren og dermed lære endnu mere, end du kan i forvejen.

Det multimedielle univers er mangfoldigt, og H.C. Andersen ville uden tvivl have været fascineret af det, hvis han havde levet idag. Ikke mindst interaktionen med brugerne ville have interesseret ham. Noget han selv var berømt for som oplæser for børn.

HCA2005.com har givet sit bud på forskellige måder at komme ind under huden på den verdensberømte digter på, via de muligheder internettet giver os. Eksemplerne henvender sig til alle aldersgrupper, begge køn og vidt forskellige forudsætninger for oplevelsen af H.C. Andersen.

Eksemplerne skal ikke betragtes som absolutte, men som en platform at arbejde videre på i tiden frem mod jubilæumsåret 2005. Derfor vil de også blive opdateret og udviklet løbende.