© Odense Bys Museer

Andersen som mønsterbryder
Andersen som mønsterbryder handler om forfatteren som rejsende i samfundet, historien, litteraturen og livet. I modsætning til de fleste af sine samtidige lykkedes det H.C. Andersen - med lige dele talent og stædighed og på trods af tandpine og maveproblemer - at bevæge sig på tværs af alle etablerede mønstre og grænser i 1800-tallets Danmark. H.C. Andersen var på den måde en af de første virkelig moderne danskere: han nøjedes ikke med at drømme om berømmelse, men arbejdede hårdt og målbevidst for at nå sit mål.

Andersen blev født i en fattig familie i det provinsielle Odense, men ved sin død i 1875 stod han på venskabelig fod med adelige og kongelige i hele Europa. Han havde rejst Europa tyndt fra nord til syd og skildret sine rejser i tekst og tegninger. Han havde oplevet enevældens ophævelse og vedtagelsen af Grundloven i 1849 - demokratiets begyndelse i Danmark. Han havde stiftet bekendtskab med moderne teknik i form af fx damptoget og mikroskopet og var begejstret for de muligheder, der lå i teknologien, som den bl.a. blev præsenteret på Verdensudstillingen i Paris i 1867. Han havde skrevet digte, noveller, essays, romaner og skuespil og var blevet et kendt navn både inden- og udenfor Europas græner. Ved sin død i 1875 havde han fået opfyldt sine drømme fra drengetiden i Odense!


Tre del-forløb:
Andersen som mønsterbryder omfatter tre del-forløb som kan læses enten horisontalt eller vertikalt, sådan at man kan vælge et kronologisk forløb eller et forløb, hvor man kan iagttage samspillet mellem den historiske udvikling, den litterære produktion og H.C. Andersens selvtematisering.

Rejsen gennem historien
Rejsen gennem historien starter, da Andersen stiger på dagvognen i Odense den 4. september 1819 for at rejse til København og søge ind på Det Kongelige Teater. Vi følger ham i hans møde med storbyen, borgerskabet, overklassen, moderne teknologi og de politiske forhold i Europa.

Rejsen gennem litteraturen
Her følger vi Andersens liv, som det viser sig i hans tekster. Den første tekst er "Det døende Barn" (1827), som er en af de første tekster, han fik udgivet. Den er skrevet i den allersorteste tid i latinskolen i Helsingør og i en traditionel form, der er tæt på at være sentimental. Den sidste tekst er et uddrag af romanen Lykke-Peer (1870), der er en stram, moderne roman om en ung kunstners vej mod sit livsmål: berømmelse.

Rejsen gennem livet (dette forløb er undervejs)
I det sidste delforløb - viser, hvordan H.C. Andersens bevægede sig gennem samfundet socialt og personligt. Der er tekster om hans forhold til tro og videnskab, og tekster der viser, hvordan andre, fx Søren Kierkegaard, opfattede H.C. Andersen.

Fagligt samspil
Andersen som mønsterbryder indeholder tekster, billeder, fakta, links og arbejdsforslag, der kan kombineres på kryds og tværs efter fagkombination og interesse.

Temaet kan bruges i almen studieforberedelse/studieområdet eller i et fagligt samspil mellem eksempelvis historie, dansk og samfundsfag.


To af vinderne i Dansk Institut for Gymnasiepædagogiks prisopgave for elever i de gymnasiale uddannelser, har skrevet om "H.C. Andersen som mønsterbryder". Find stilene her på Prisopgave-stile.Klik dig videre til undervisningsforløb i menuen.