Det kunstneriske råd er rådgivende for H. C. Andersen Sekretariatet.

Rådet sammensættes af en lang række danske og udenlandske kulturpersonligheder, der repræsenterer alle kunstneriske genrer og medvirker efter behov i behandlingen af ansøgninger til fonden. Dette sker på baggrund af medsendt projektbeskrivelse, budget, opgivelse af ansvarlige samt eventuelle samarbejdspartnere.