FAQ


 - Contents

Andersen and the World (1993) contains papers from the first international Hans Christian Andersen conference. The conference was held by the Hans Christian Andersen Center at the University of Southern Denmark in 1991. The book is edited by Johan de Mylius, Aage Jørgensen and Viggo Hjørnager Pedersen.

Chapters: Plenary lectures - Translation - Interpretation - Reception - Psychological and related ways of reading - Andersen Perspectives - Current Hans Christian Andersen research in a range of the represented countries - Summaries

Preface

Top

Plenary lectures

Dobbeltartikulationen i H. C. Andersens eventyr
Søren Baggesen

Poesie und industrielles Zeitalter in H. C. Andersens 'I Sverrig'
Heike Depenbrock & Heinrich Detering

Øjeblikket - en anskuelsesform hos H. C. Andersen
Johan de Mylius

H. C. Andersens eventyr og historier 1850-70
Ljudmilla Braude

Hans Christian Andersen in English. A Feasibility Study I
W. Glyn Jones

H. C. Andersen i det 19. århundredes danske sangbøger
Hans Kuhn

I familiens skød
Finn Hauberg Mortensen

Why Study Hans Christian Andersen?
Bo Grønbech

Die Welt aus der Doppelperspektive oder das Kalifornien der Poesie. Andersens Reisebücher zwischen Romantik und Poetischem Realismus
Fritz Paul

Genredialektikken i H. C. Andersens eventyr
Niels Ingwersen

H. C. Andersen og den optimistiske dualisme
Erik M. Christensen

Top

Translation

En nyoversættelse af H. C. Andersens eventyr - hvilket tjekkisk?
Frantisek Frölich

A Wonderful Story of a True Soldier and a Real Princess. Problems in Connection with the Rendition of Hans Andersen's Vocabulary in English
Viggo Hjørnager Pedersen

Andersen in English. A Feasibility Study II
W. Glyn Jones

H. C. Andersens eventyr på hollandsk - børne- og / eller voksenlitteratur?
Edith Koenders

Translation of Style: Transformation or Creation
Hans Götzsche

H. C. Andersen og den klassiske sprognorm - eventyrene i fransk oversættelse
Marc Auchet

Praktische Probleme bei der Übersetzung von Hans Christian Andersens Reiseliteratur
Gisela Perlet

Top

Interpretation

A Divided World: A Structural Technique in Andersen's Original Tales
James Massengale

Satania infernalis - eller forførelsens arabesk - om 'Sneedronningen', 'Iisjomfruen' og 'Tante Tandpine'
Finn Barlby

Replikkunsten i H. C. Andersens roman 'O.T.'
Ameliea 'Amy' van Marken

Die lebendige Welt der leblosen Gegenstände
Polonca Kovac(

En mand, et ord - H. C. Andersens 'Skyggen'
Hans Henrik Møller

H. C. Andersens 'Den lille Havfrue' - om tvistigheder og tvetydigheder
Jacob Bøggild & Pernille Heegaard

Top

Reception

H. C. Andersens gennembrud i Tyskland
Ivy York Möller-Christensen

Hvilke forventninger kan der stilles til H. C. Andersens dagbøger i en tysk udgave? Problemer og metoder
Antje Mayfarth

H. C. Andersen i Grønland
Inge Kleivan

What Can We Chinese Learn from Hans Christian Andersen?
Guo Dehua

Et italiensk Andersen-potpourri
Merete Kjøller

On the Native Reception of Hans Christian Andersen in Finland
Sirkka Heiskanen-Mäkelä

H. C. Andersen und Deutschland. Zur frühen Rezeption seiner Märchen
Hans Jörg Uther

Top

Psychological and related ways of reading

Drømme i H. C. Andersens Eventyr og Historier
Annelies van Hees

Den farlige kløft mellem kønnene
Martin Lotz

Sjælen på livseventyrets vej
Simon Grabowski

'Skyggen' - en analyse af forholdet mellem godt og ondt
Inger Lise Jensen

Top

Andersen Perspectives

H. C. Andersens karneval
Jens Aage Doctor

Standhaftighed på flere ben. Om Karen Blixens reception af H. C. Andersen
Bernhard Glienke

Den rejsende - et kapitel om H. C. Andersen og vor tid
Poul Houe

Jødiske elementer i H. C. Andersens skrifter
Erik Dal

Camera Obscura. H. C. Andersen og det fantastiske - fra 'Fodreise' til 'Tante Tandpine'
Ib Johansen

Top

Current Hans Christian Andersen research in a range of the represented countries

H. C. Andersen set med moderne danske briller
Aage Jørgensen

Survey of Current Hans Christian Andersen Research in the United Kingdom
Hans Christian Andersen

H. C. Andersen-forskningen i Frankrig. Den aktuelle situation (1970-91)
Marc Auchet & Merete Kjøller

H. C. Andersen-forskningen i Holland
Ameliea 'Amy' van Marken

H. C. Andersen-forskningen i Italien
Merete Kjøller

Hans Christian Andersen Research Situation in Japan
Katsumi Hayano

On the Study of Andersen in China
Xiao La

H. C. Andersen-forskning og -reception i Tyskland 1975-92
Charlotte S. Doctor

Hans Christian Andersen Research in the United States
Sven Hakon Rossel

Top

Summaries

Ambiguity in Hans Christian Andersen's "The Little Mermaid"

The Art of Speech in Hans Christian Andersen's Novel O.T.

Camera Obscura. Hans Christian Andersen and the Fantastic - from Journey on Foot to "Auntie Toothache"

The Concept of Carnival as an Angle of Interpretation

The Dangerous Cleavage between the Sexes

The Double Articulation in Andersen's Fairy Tales

Hans Christian Andersen and Italy

Hans Christian Andersen and Optimistic Dualism

Hans Christian Andersen in 19th Century Danish Songbooks

Hans Christian Andersen in Greenland

Hans Christian Andersen's Breakthrough in Germany

Hans Christian Andersen's Fairy Tales in Dutch - Children's and/or Adults' Literature?

In the Bosom of the Family

Jewish Elements in Hans Christian Andersen's Writings

Karen Blixen and Hans Christian Andersen

Life Odyssey of the Soul

A Man, a Word - Hans Christian Andersen's "The Shadow"

The Moment - a Structure of Mind and World in Hans Christian Andersen's Poetic Writings

A New Translation of the Fairy Tales - Which Czeck?

A Popular Edition of Hans Christian Andersen's Diaries - Expectations, Problems and Methods

Psychoanalytic Interpretations in Hans Christian Andersen's Texts

Satania Infernalis or the Arabesque of Seduction

"The Shadow" - An Analysis of the Relations between Good and Evil

The Tale within the Tale - Genre Dialectics in Andersen's Tales

Traduttore, Traditore - Andersen Translated into French

The Traveller - a Chapter on Hans Christian Andersen and Our Time

Top

Afskedsvise (Farewell song)