SIGHTSEEING
Hvis du tror, at sightseeing udelukkende er noget man går og gør til fods i storbyer - ja, så har du taget grundigt fejl! Under sightseeing er nemlig samlet et bredt spekter af oplevelser.

Marguerit-ruten er en særligt afmærket 'turist-rute', der via 3.500 km. naturskønne veje, bringer turisten forbi mere end 200 af Danmarks største seværdigheder og attraktioner, eller 1000 større og mindre seværdigheder i alt.

Ruten er afmærket med marguerit-skilte - hvid/gul blomst på rød-brun baggrund. Mange steder følger ruten smalle landeveje, hvorfor den ikke er velegnet for busser. Et Danmarkskort med ruten indtegnet og en turbog, der beskriver rutens mange seværdigheder, er udgivet af Politikens forlag og kan købes hos boghandlere landet over.

Ud i naturen
Den danske naturvejlederordning er en netværksordning, der administreres af et fællessekretariat i Skov- og Naturstyrelsen og Friluftsrådet. Naturvejlederne er ansat på statsskovdistrikter, i amter og kommuner, på museer og i organisationer. Der er omkring 250 naturvejledere.

Naturvejlederne arrangerer selv en række aktiviteter og ture i de områder, hvor de arbejder, og sø-ger desuden at koordinere lignende aktiviteter i området, f.eks. ture arrangeret af Danmarks Natur-fredningsforening, Dansk Cyklistforbund, Dansk Vandrelaug, Dansk Ornitologisk Forening mv.

Natur hele året
Der er ture og aktiviteter i hele landet - og hele året. Emnerne vedrører natur, kulturmiljø og miljø, dvs. fra fugle- og svampeture til byvandringer eller besøg på rensningsanlæg. Mange arrangementer henvender sig til børn og børnefamilier.

Man kan få et overblik over arrangementerne på web-stedet www.naturnet.dk. Her kan man søge efter arrangementer i et bestemt amt, om et bestemt emne mv. Mange amter, statsskovdistrikter mv. udgiver også trykte turkalendere som kan fås på biblioteker og turistkontorer.

De fleste ture er på dansk, men i turistområder vil der ofte blive oversat til engelsk eller tysk efter behov. Ofte vil der kunne arrangeres en tur - evt. på engelsk eller tysk - for en særlig gruppe turister.

By-sightseeing
Copenhagen CardCopenhagen Card giver gratis og ubegrænset transport med bus og tog i hele hovedstadsregionen (HT-området), hvilket inkluderer Nordsjælland, Roskilde og Køge, inkl. toget Københavns Lufthavn/City og retur.

Dertil kommer gratis besøg på over 70 museer og seværdigheder, hvor der normalt betales entre. Desuden giver kortet rabatter på mange yderligere attraktioner, aktiviteter, sightseeing, billeje og på Scandlines færgeoverfart mellem Sverige og Danmark på Øresund. Gratis guide med Copenhagen Cards tilbud medfølger ved køb af kort.

Midt-Pas er et oplevelseskort til mere end 20 seværdigheder, attraktioner og aktiviteter i det midtjyske område Herning, Ikast, Brande, Aaskov, Videbæk, Trehøje og Aulum-Haderup.

Med passet får du enten ubegrænset gratis adgang eller rebat til aktiviteter på egnen, f.eks. Jyllands Park Zoo, kunstmuseerne i Herning og Søby Brunkuls lejer. Du kan købe kortet på turistbureauerne i området, og det fås med en varighed af enten 24 eller 48 timer.
Prisen er DKK 60 for 24 timer og DKK 80 for 48 timer (voksne). Børn (3-11 år) halv pris.