CFB

Min oplevelse - Elverhøi
Den angelsaksiske tradition har stor indflydelse på mine illustrationer af H.C. Andersen. Jeg har ikke nogen særlige forbilleder, men bruger det billedsprog, som jeg gennem længere tid har udviklet, bl.a. ved bladtegning. Her tager jeg essensen af en tekst og koger den ned i én tegning. Det at illustrere en længere tekst lægger i højere grad op til situationstegninger, men jeg prøver at fortalt en selvstændig historie i hvert billede.

Naturligvis lægger H. C. Andersens evne til at komprimere sin tekst op til tegninger, som udelukkende viser en situation. Men derfor er det sjovt at bruge symboler for at understrege de dybere lag. Den tegning, jeg har tegnet, handler om den gamle elverpige, som taler med en natravn. I sig selv et umiddelbart kedeligt og actionforladt motiv. Jeg har derfor valgt at tegne de mange sagn- og fabelfigurer, som optræder i teksten. Det har givet et lidt "klippet" eller silhuetagtigt præg, der i ligeså høj grad er dekorativt som handlingsbetonet.

Teknik
Tegningen er lavet i blyant, farvelagt med akvarel og til sidst behandlet med shellak for at samle tonen i tegningen. Denne teknik har jeg brugt, fordi jeg netop har færdiggjort tre H. C. Andersen-eventyr i ren akvarel. Jeg har i rastløshed valgt at bruge den anden teknik.

Tilbage