CFB

H. C. Andersen på Taabæk Skole efteråret 2003
-
Rapportering fra et udviklingsarbejde

I efteråret 2003, nærmere bestemt ugerne 37-41, gennemførte Taarbæk Skole i Lyngby-Taarbæk Kommune nord for København et udviklingsarbejde, formet som et pilotprojekt, i samarbejde med Center for Børnelitteratur på Danmarks pædagogiske Universitet.

Målet var alsidigt og fagligt velfunderet at arbejde med H.C. Andersen, hans liv og værker. Pilotprojektet indgik i Center for Børnelitteraturs H.C. Andersen-projekt i forbindelse med fejringen af 200-året for digterens fødsel - 2. april 2005. Projektet er støttet af H.C. Andersen 2005 Fonden, den danske stat og Bikubenfonden.

Taarbæk skole
Taarbæk Skole er en lille skole med ca. 150 elever fordelt på børnehaveklasse - 6. klasse. Den har 12 lærere ansat ud over skolens inspektør og viceinspektør, som også er skolebiblioterkar. På skolen er også ansat en sekretær og en pedel. Tilknyttet skolen er en SFO med navnet "Pusterummet". 

Lige op til skolen ligger også Taarbæk Fritidscenter med en fritidsklub (4.-6. klasse) og en ungdomsklub (op til 18 år). Hvad der ikke undgår at tiltrække en besøgendes opmærksomhed, er skolens meget smukke beliggenhed direkte ud til Øresund.

Taabæk Skole har sin egen hjemmeside: www.taa-ltk.dk.

HCA-pilotprojektet
Projektets forløb har været tilrettelagt på denne måde:
Foråret 2003 kontaktede Center for Børnelitteratur Lyngby-Taarbæk Kommune med opfordring til at samarbejde om undervisningsforsøg på to skoler, en skole med ét spor, få klasser og få elever, og en stor skole, hvor arbejdet skulle foregå i 8-9. klasse (Dette blev på Virum Skole. Læs mere).

Centeret havde tidligere samarbejdet med Taarbæk Skole om efteruddannelse af skolens lærere. Det skal understreges, at H.C. Andersen-projektet blev det første på skolen inden for rammerne af kommunenes nye satsning på en såkaldt "fleksibel skole".

Det samlede projekt blev afsluttet med et lille seminar på Center for Børnelitteratur 8. januar 2004, hvor de i alt tre skoler, som medvirkede som pilotskoler (ud over de to skoler i Lyngby Taarbæk Kommune var det Næsby Skole i Odense Kommune. Læs mere),  fremlagde deres resultater og blev orienteret om centerets andre aktiviteter.   

Fra starten lå det klart, at det var skolen selv, dvs. skolens ledelse, lærerne og eleverne med opbakning af skolebestyrelsen, der skulle have ansvaret for planlægning og gennemførelse af forløbet. Center for Børnelitteratur tilbød et kursusforløb, midler til indkøb af bøger, forfatterbesøg og rådgivning i forberedelsesfasen.

Tilknyttet skolen fra centeret var Torben Weinreich. Der blev afholdt tre møder i forberedelsesfasen, hvortil kom, at Torben Weinreich deltog i orienteringsmøde for skolens forældre. 

Der har på skolen været en række fælles aktiviteter, dels fælles i den forstand at alle elever har været sammen om den, en mulighed som netop en skole med begrænset elevtal giver, dels forstået sådan at forskellige klasser eller grupper af klasser hver for sig har arbejdet med det samme stof, ikke mindst tingseventyr.

Skolens elever er i øvrigt opdelt i:
"Det lille team" (børnehaveklasse-3. klasse)
"Det store team" (4.-6. klasse).

Læs mere om forløbet: H.C. Andersen i bh.-klassen
Læs mere om forløbet: H.C. Andersen i 1.-3. klasse
Læs mere om forløbet: H.C. Andersen i 4.-6. klasse


Tilbage