CFB

Taarbæk skole
Taarbæk Skole ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune direkte ud til Øresund.

Den har ca. 150 elever fordelt på børnehaveklasse - 6. klasse. Til skolen er knyttet en SFO-ordning. Skolen arbejder inden for den samlede kommunes skolestrategi kaldet "fleksibel skole".
Læs mere om skolen på www.taa-ltk.dk

H.C. Andersen på Taarbæk skole
Taarbæk gennemførte sit H.C. Andersen-projekt i samarbejde med Center for Børnelitteratur i uge 37-41 i 2003, støttet af H.C. Andersen 2005 Fonden. Centeret stillede kursus, to forfatterbesøg og boglige materialer til rådighed for skolen og dens lærere ud over almindelig rådgivning. Tilknyttet projektet fra Center for Børnelitteratur var Torben Weinreich.

Skolebestyrelsen og forældrene på skolen var meget grundigt informeret om H.C. Andersen-projektet, dels gennem skriftlig information, dels gennem et velbesøgt møde, hvor Torben Weinreich præsenterede projektet.

I projektet var der indtænkt en del fælles aktiviteter:
1) aktiviteter, som alle skolens elever deltog i
2) aktiviteter, som alle eller klasser/grupper af klasser arbejdede med hver for sig (fx tingseventyr).

Børnehaveklassen - 3. klasse udgør på skolen "det lille team", 
4.-6. klasse "det store team". Det store team arbejdede i hele perioden som én enhed.

Introduktionsuge
Den første uge, var en introduktionsuge, hvor eleverne bl.a. arbejdede med skolen i gamle dage, hørte om H.C. Andersens liv og havde besøg af en forfatter (Bodil Bredsdorff) og en skuespiller i rollen som H.C. Andersen  (Christian Steffensen). Det gjaldt her typisk om at præsentere H.C. Andersens tid og omverden og H.C. Andersen og hans eventyrverden, specielt tingseventyrene, som der arbejdedes meget grundigt med i den følgende periode.

Ligeledes skulle det i denne uge og gennem et senere forfatterbesøg belyses, hvordan det er at være forfatter.

H.C. Andersen var skolens fællesprojekt i perioden, og det havde tværfaglig karakter, men den almindelige undervisning fastholdtes i forskelligt omfang i nogle fag.

Fælles for børnehaveklasse - 5. klasse var et H.C. Andersen-orienteringsløb. 

Som sagt indgik tingseventyr som genre-eksempel i klassernes samlede forløb, lige fra børnehaveklasse til 6. klasse.
Læs mere om tingseventyr her: Tingseventyr

Mål med projektet
Gennemgåede for alle klassetrin var ønsket om at involvere eleverne i en række udviklende aktiviteter, samtidig med at der blev fastholdt et godt fagligt niveau, der sikrede, at elevernes viden og indsigt om H.C. Andersen blev øget.

Som det formuleres i 2. klasse:
"Vi skal lytte, fortælle historier, læse højt, analysere, skrive og illustrere" og "Vi skal have indsigt i H.C. Andersens fantasi og opnå indsigt i eventyret som genre".
Netop denne dobbelthed i fagligheden i udviklingsarbejdet har været afgørende også for Center for Børnelitteratur.

Det er vigtigt, at arbejdet med H.C. Andersen ikke alene bliver til en sum af mere eller mindre løsrevne aktiviteter. Der skal komme en samlet indsigt ud af det. 

Læs præsentrationen af de forskellige klassetrins arbejde med H.C. Andersen, dvs. børnehaveklassen, 1.- 3. klasse og 4.- 6. klasse. Målsætning, planlægning og en del eksempler på aktiviteter inddrages, ofte suppleret med direkte citater fra de enkelte klassers eller grupper af klassers egen rapportering.

Læs mere om forløbet: H.C. Andersen i bh.-klassen
Læs mere om forløbet: H.C. Andersen i 1.-3. klasse
Læs mere om forløbet: H.C. Andersen i 4.-6. klasse

Læs mere om udviklingspojektet: Rapportering fra projektet