CFB

H.C. Andersens tid, -historie, litteratur og kunst

28 April 2004

Seminar for konsulenter på amtscentre og pædagogiske centraler.

Tid: Onsdag den 28. april 2004 kl. 11-16
Sted: Danmarks Pædagogiske Universitet, lokale D174

Seminaret er et lukket arrangement for konsulenter.
Seminaret er gratis, men tilmelding nødvendig.

Tilmeldingsfrist senest 28/3 2004 til studentermedhjælp Signe Weinreich på adressen:

Seminaret er arrangeret af Center for Børnelitteratur med støtte fra HCA 2005, Danmark og Bikubenfonden. 

Program

10.40    

       Kaffe.                                                     
11.00


Velkomst
Status over Center for Børnelitteraturs H.C. Andersen-projekt: Hjemmeside, bøger, vandreudstilling og kurser.
11.30 


Børnelitteraturen på H.C. Andersens tid:
Alvor og ironi i Heinrich Hoffmanns Den store Bastian (1847) ved amanuensis Anna Karlskov Skyggebjerg.
12.00


Børnelitteraturen på H.C. Andersens tid:
Moral og menneskesyn i 1800-tallets realistiske fortællinger for børn og unge ved forskningsassistent Anette Øster Steffensen.


12.30 


Frokost

13.30


Guldalderen i litteratur og billedkunst ved forfatter og kunsthistoriker Bente Scavenius.


14.15 


Kaffe

14.40 

H.C. Andersen og verden
I 1873-1874 klistrede H.C. Andersen et skærmbræt med otte store collager - fyldt med billeder og personer fra digterens kulturelle og historiske univers. På mange måder et personligt monument over hans samtid og hele verdensbillede, der sætter hans produktion og personlighed i et markant kulturhistorisk perspektiv.
Ved museumsinspektør Karsten Eskildsen, H.C. Andersens Hus.

15.30

Opsamling

!5.45 

Slut 
   Tilbage