CFB

Tinhjerte og ællingefjer

Forlaget er blevet gjort opmærksom på fem faktuelle fejl i Louis Jensens Tinhjerte og ællingefjer - en bog om H.C. Andersen. Det drejer sig om følgende:

side 10: H.C. Andersens far var ifølge Dansk Biografisk Leksikon 34år - og ikke 38 - gammel, da han døde. I andre kilder svinger aldersangivelsen.

side 42: Christian Wulff var kommandør og ikke general

side 74: Riborg Voigt kom fra Fåborg ikke Assens

side 100: H.C. Andersen besøgte mange lande på sine rejser, blandt andet Marokko i Nordafrika, men ikke Algeriet  

side 130: Søren Kierkegaards bog udkom efter at H.C. Andersen var begyndt at skrive eventyr.

Forlaget beklager meget disse fejl, der dog heldigvis ikke har væsentlig betydning for den fortælling om H.C. Andersen, Louis Jensen formidler. Ej heller for det billede af H.C. Andersen som menneske og kunstner, bogen tegner.