DIGOM ANDERSEN Le Mervielleux & Gud - Forsyn - Lykke

Dette er to uddrag fra Poul v. Rubows afhandling om H.C. Andersens eventyr fra 1967.


I dette uddrag af Rubows afhandling diskuteres Andersens forhold til idéhistorie og religion. Rubow viser, at Andersen havde et tæt forhold til H.C. Ørsted.
"Ørsteds Grundtanke", skriver Rubow, "er den store og simple, at den Modsætning de fleste Mennesker hænger i, mellem Virkeligheden og Miraklet, mellem Aanden og Naturen, er en Illusion."
Efterfølgende diskuteres Andersens forhold til religion, hvor pointen er, at Andersen opfinder en art privatreligion, som bygger på forsyns- og skæbnetro.

Bibliografisk:
Rubow, Poul V.: "Le  Merveilleux" og "Gud - Forsyn - Lykke". Poul V. Rubow: H. C. Andersens eventyr. Forhistorien - Idé og form. Sprog og stil. 1927. Kbh.: Gyldendal 1967, s. 77-95.

download Le Mervielleux & Gud - Forsyn - Lykke (PDF/128 KB)
Tilbage