DIGOM ANDERSEN H.C. Andersen som eventyrdigter

Er H.C. Andersen et geni, eller hvori består hans særlige talent? Og hvordan skal han placeres i forhold til internationale tendenser. Disse spørgsmål er emner for Georg Brandes' forfatterportræt.


I Brandes' afhandling om H.C. Andersen - hvis første afsnit (som bruges her) udkom i Illustreret Tidende 1869, forsvares Andersens "Mod til at have Talent".
Talentet har at gøre med sprogformen: den talesprogsnære og konkrete stil. Den blev i samtiden opfattet som en barnlig stil. Men Brandes omvurderer den til at være et udtryk for selve det "Poetiske", "Almenforstaalige" og "Levende" - der taler til alle.
Brandes' afhandling har dannet skole for Andersen-forskningen i det 20. århundrede.

Bibliografisk:
Brandes, Georg: "H. C. Andersen som Eventyrdigter". G. Brandes:  Kritiker og Portraiter. Kbh.: den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) 1870, s. 301-371.

download H.C. Andersen som eventyrdigter (PDF/ 77KB)
Tilbage