DIGOM ANDERSEN Fra religions- og danskundervisningen

Chr. Svanholm gør betragtninger over H.C. Andersens skolegang og stileskrivning.


Den norske teolog Chr. Svanholms skildrer i sin doktordisputats H.C. Andersens skoletid i Slagelse og Helsingør indgående. Spørgsmålene er: Hvor omfattende var HCA' s kendskab til græsk, hebræsk og latin, hvad lærte han om kristendom - og ikke mindst interessant: Hvordan lærte han at skrive, og hvilke emner skulle han skrive om?
Modsat i nutiden var stileemner ofte religiøst betonede.
H.C. Andersens uddannelse i Den lærde Skole har haft betydelig indflydelse på hans litterære løbebane.

Bibliografisk:
Svanholm, Chr.: "Fra religions- og danskundervisningen". Chr. Svanholm: H. C. Andersens ungdoms-tro. (Med henblikk på dens teologiske bakgrunn). Trondheim: F. Bruns Bokhandels Forlag 1952, s. 39-64.

Teksten vil være tilgængelig hurtigst muligt efterår 2004.
Tilbage