DIGAF ANDERSEN Lykke-Peer. Kap. XVI

Kapitel af romanen fra 1870.


Bibliografisk:
Andersen, H.C.: Af: Lykke-Peer (1870). Kap. XVI.
Andersen. H.C. Andersens samlede værker. Romaner III. 1857-1870. Red. Klaus P. Mortensen, Kbh.: Gyldendal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2004.
Elektronisk og korrekturlæst fil venligst udlånt af DSL/Gyldendal.

download Lykke-Peer. Kap. XVI (PDF/48 KB)
Tilbage