DIGAF ANDERSEN Sneglen og Rosenhækken

Eventyr fra 1862.


Bibliografisk:
Andersen, H.C.: "Sneglen og Rosenhækken" (1862). Andersen. H.C. Andersens samlede værker. Eventyr og Historier II. 1852-1862. Red. Klaus P. Mortensen, Kbh.: Gyldendal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, s. 448-449.
Elektronisk og korrekturlæst fil venligst udlånt af DSL/Gyldendal.


Teksten vil blive tilgængelig hurtigst muligt efterår 2004
Tilbage