DIGAF ANDERSEN Smaahistorier

Smaahistorierne "Det er Dig, Fabelen sigter til!" (nr.1) og "Talismanen" (nr. 2) fra 1836.


Bibliografisk:
Andersen, H.C.: "Smaahistorier". "Det er Dig, Fabelen sigter til!" (nr.1). "Talismanen" (nr. 2) (1836). Andersen. H.C. Andersens samlede værker. Eventyr og Historier I. 1830-1850. Red. Klaus P. Mortensen, Kbh.: Gyldendal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, s. 142-144.
Elektronisk og korrekturlæst fil venligst udlånt af DSL/Gyldendal.


Teksten vil blive tilgængelig hurtigst muligt efterår 2004
Tilbage