DIGAF ANDERSEN Om Aartusinder

Eventyr fra 1853.


Bibliografisk:
Andersen, H.C.: "Om Aartusinder" (1853). Andersen. H.C. Andersens samlede værker. Eventyr og Historier II. 1852-1862. Red. Klaus P. Mortensen, Kbh.: Gyldendal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab 2003, s. 72-73.
Elektronisk og korrekturlæst fil venligst udlånt af DSL/Gyldendal.

download Om Aartusinder (PDF/27 KB)
Tilbage