DIG
Prisopgave om H.C. Andersen
Den 2. april 2005 er det 200 år siden H.C. Andersen blev født. I den anledning udskriver H.C. Andersen 2005 Fonden og Dansk Institut for Gymnasiepædagogik en dansk og international prisopgave for elever på de gymnasiale uddannelser. 


Præmier
Man kan deltage i fire kategorier. I hver kategori uddeles en 1. præmie på 10.000 kr. og en 2. præmie på 5.000 kr.


Kategorier
1. En dansk stil der indeholder analyse og fortolkning af en eller flere H.C. Andersen-tekster
2. En fiktiv eller journalistisk tekst
3. En multimediepræsentation
4. Et essay på engelsk.


Hvad er emnet?
Inden for hver kategori vælges mellem følgende emner: 

1. H.C. Andersen som rejsende
2. H.C. Andersen som mønsterbryder
3. H.C. Andersen - for børn eller for voksne?
4. "Den dumme Phantasie".

Man kan finde inspiration til arbejdet med kategorierne ved at kigge under menupunktet Undervisningstemaer, hvor der ligger materiale til brug ved studiet af Andersen på kryds og tværs af tematik og indhold.


I hvilken form skal besvarelsen indleveres?
Besvarelser inden for kategori 1 og 2 indleveres på dansk i elektronisk form (diskette eller cd-rom i Word-format) og i 4 eksemplarer udprintet på papir eller i 4 maskinskrevne eksemplarer.

Besvarelser inden for kategori 3 kan betjene sig af forskellige udtryksformer og indleveres i elektronisk form i 4 eksemplarer (diskette eller cd-rom i et format som kan afspilles af Windows Media Player eller tilsvarende program).

Besvarelser inden for kategori 4 indleveres på engelsk i elektronisk form (diskette eller cd-rom i Word-format) og i 4 eksemplarer udprintet på papir eller i 4 maskinskrevne eksemplarer.


Hvor meget må besvarelsen fylde?
Tekstbesvarelser må maksimalt fylde 10 sider à 2400 enheder inkl. mellemrum. Besvarelser i kategori 3 må maksimalt have 10 minutters spilletid.


Hvem kan indlevere?
Man skal være fyldt 15, men endnu ikke 21 år og gå på 10., 11. eller 12. klassetrin. Skribentens skole skal afgive en bekræftet erklæring på at disse krav er opfyldt. Erklæringen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, fødselsdag, skole og klasse. 


Hvordan indleverer man?
Besvarelsen indleveres inden 18. oktober (uge 43) 2004 til

Dansk Institut for Gymnasiepædagogik (DIG)
Syddansk Universitet
Campusvej 55
5230 Odense M.

Ved indleveringen giver indsenderne HCA 2005 Fonden og DIG rettigheder til at publicere besvarelsen på tryk uden udgifter til rettigheder. Vinderne får besked senest uge 49 og navnene offentliggøres her på portalen.

Yderligere oplysninger om planer for offentliggørelsen og HCA Fonden 2005 og DIG's aktiviteter i forbindelse med H.C. Andersens 200-årsdag kan findes i Projektbeskrivelsen.