ARBEJDSOPGAVER

1. Karakteriser Klods-Hans og påvis, hvorfor lige han i eventyrets selvforståelse har fortjent at få prinsessen.

2.
Se på personbeskrivelserne i eventyret. Med hvilke midler får H.C. Andersen beskrevet sine personer i så kort et eventyr?

3. H.C. Andersens eventyr kan læses og forstås af både børn og voksne. Hvilke elementer i Klods-Hans er for børn, og hvilke er for voksne?

4. Psykologen Ole Leimand siger i artiklen "Om kreativitet - i al ualmindelighed" (se Perspektivering), at temaet i Klods-Hans er kreativitet. Har han ret? Ser du (også) andre temaer?

5. Se Klods-Hans som et eksempel på en mønsterbryder: beskriv det samfund, han bevæger sig rundt i og de samfundsmæssige ændringer og personlige evner, der bringer ham opad.

6. Kan du se nogen elementer af forfatteren H.C. Andersen i Klods-Hans figuren?

7. Sammenlign Klods-Hans med Peer i Lykke-Peer. Hvad har de til fælles? Hvordan er de forskellige? Hvad betyder genren for beskrivelsen af de to figurer?

8. Skriv Klods-Hans om til et moderne eventyr. Diskuter efterfølgende, om der overhovedet er nogen mønstre at bryde i 2004, og hvilke evner der evt. skal til for at bryde dem.

9. Læs Ole Leimands fortolkning og Soyas omskrivning af Klods-Hans. Se Perspektivering. Synes du, de to tekster forholder sig loyalt til Andersens eventyr? Tilføjer de det oprindelige eventyr noget i og med, at de er skrevet meget tættere på vores tid?


Husk at se oplysningerne i Baggrund.