TEKST
Digtet ligger også i tekstantologien Af Andersen i printvenligt PDF-format.


H.C. Andersen: Jylland

Jylland mellem tvende Have 
Som en Runestav er lagt, 
Runerne er Kjæmpegrave 
Inde midt i Skovens Pragt, 
Og paa Heden alvorsstor, 
Her, hvor Ørknens Luftsyn boer. 
   
Jylland, du er Hovedlandet, 
Høiland med Skov-Eensomhed! 
Vildt i Vest med Klittag, Sandet 
Løfter sig i Bjerges Sted. 
Østersø og Nordhavs Vand 
Favnes over Skagens Sand. 
   
Heden, ja man troer det neppe,- 
Men kom selv, besee den lidt! 
Lyngen er et pragtfuldt Tæppe, 
Blomster mylre milevidt. 
Skynd Dig, kom! om føie Aar 
Heden som en Kornmark staaer. 
   
Mellem rige Bøndergaarde 
Snart Dampdragen flyve vil; 
Hvor nu Loke sine Hjorde 
Driver, Skove vokse til. 
Britten flyver over Hav, 
Gjester her Prinds Hamlets Grav. 
   
Jylland mellem tvende Have 
Som en Runesteen er lagt 
Fortid mæle dine Grave, 
Fremtid folder ud din Magt; 
Havet af sit fulde Bryst 
Synger høit om Jyllands Kyst.


Bibliografisk:
Teksten er en scannet og korrekturlæst gengivelse af:
Andersen, H.C.: "Jylland". Den danske lyrik. 1800-1870. Andet halvbind. Udg. F.J. Billeskov Jansen, Kbh.: Hans Reitzels Forlag 1961, s. 18.