Galleri


ARBEJDSOPGAVER

1. Beskriv stemningen og de fortælletekniske virkemidler i Det døende Barn.

2. Karakteriser digtets form.

3. Læs Det døende Barn højt for hinanden i små grupper; I skal især arbejde med at udtrykke digtets stemning i jeres oplæsning. Prøv evt. at optage oplæsningen og lade en anden gruppe give respons.

4. Karakteriser jeg-fortælleren i digtet. Stemmer sprog og indhold overens med, at fortælleren er et barn?

5. Hvilken opfattelse af døden kommer til udtryk i digtet?

6. Er der et budskab i digtet? Hvad vil Andersen udtrykke - hvad er hans hensigt med teksten?

7. Sæt indholdet i Det døende barn i forhold til, hvad du ved om H.C. Andersens situation på det tidspunkt, hvor han skrev digtet. Kan du se nogen sammenhæng?

8. Læs i dagbøgerne, Mit livs Eventyr og Levnedsbogen om H.C. Andersens gymnasietid og sammenlign med det gymnasium, du kender. Skriv en kort artikel, hvor du fremhæver de væsentligste forskelle og ligheder mellem de to perioders gymnasium.

9. Skriv digtet om til et kort skuespil i små grupper og opfør det for hinanden. Giv derefter respons med fokus på, hvor godt I har ramt tonen i digtet.

10. Skriv selv et nutidigt digt med samme handling og synsvinkel. Digtet skal afspejle dit syn på døden.


Husk at se oplysningerne i Baggrund.