ARBEJDSOPGAVER

1. Karakteriser hovedpersonen Peer.

2. Beskriv Peer som mønsterbryder; på hvilke områder bevæger han sig på tværs i forhold til normerne i 1870'erne?

3. Hvilket syn på liv, død, kunst, kærlighed og lykke kommer til udtryk i Lykke-Peer?

4. I kender sikkert H.C. Andersens eventyr Den grimme Ælling; I kan finde det her på Det Kongelige Bibliotek.
Genfortæl kort eventyret og sammenlign med historien om Lykke-Peer og med H.C. Andersens eget liv. Kender I andre tekster af Andersen, der har samme tema?
(Se desuden punktet Portnerens Søn i temaet Den rejsende).

5. Karakteriser det person- og samfundssyn, der kommer til udtryk i Den grimme Ælling. På hvilke punkter kan forfatteren have fundet inspiration til eventyret i sit eget liv?

6. Sammenlign Den grimme Ælling med uddraget af Lykke-Peer. Sammenlign de to teksters holdning til succes, og hvordan man opnår den. Relater teksterne til temaets overskrift: Andersen som mønsterbryder.

7. På side 86 i Lykke-Peer beskrives Peers roman "Aladdin". Gør rede for myten om Aladdin og sæt den i forhold til Peers liv. Læs om Aladdin-myten på epoke.dk. Se også Perspektivering.

8. Placer Lykke-Peer litteraturhistorisk i forhold til romantik og romantisme. Se fx guldalder.dk eller her på litteratursiden.dk for information om romantikken.

9. Præsenter begrebet 'dannelsesroman' og sæt Lykke-Peer i forhold til denne genre. Er Lykke-Peer en dannelsesroman? Find evt. information om dannelsesromanen her på  e-poke.dk

10. I dag drømmer mange unge om berømmelse: "Pop Stars", "Stjerne for en aften", "Robinson", "Big Brother" - behøver vi nævne flere? Find paralleller mellem Peer og jer selv: hvad drømmer du om? Hvad er du parat til at investere i din drøm? Er det lettere for dig end for Peer? Og for H.C. Andersen?

11. Som I har set, bruger H.C. Andersen - som alle andre kunstnere - sit eget liv som inspiration i sin kunst. Hvor går grænsen? Hvor meget skal man efter din mening "afsløre" sig selv? Hvornår holder personlige erfaringer op med at være interessante for andre?

12. Sammenlign dette delforløbs første tekst Det døende Barn med uddraget af H.C. Andersens sidste roman Lykke-Peer. Beskriv og forklar forskelle og ligheder i form og indhold, og brug din iagttagelser til at skitsere forfatterens udvikling.

13. Det havde store omkostninger for H.C. Andersen at nå sit mål - berømmelse. Identificer de omkostninger og diskuter, om de ville være de samme i dag. Er berømmelse efter din mening prisen værd?