Ny konferencebog

Af Lars Bo Jensen - Syddansk Universitet - 02 Juni 2004

Indlæggene fra den tredie internationale H.C. Andersen-konference, som blev afholdt i Snowbird, Utah, USA, i juni 2000, er nu udgivet i bogen H.C. Andersen. Old Problems and New Readings. Papers from the Third International Hans Christian Andersen Conference.H.C. Andersens Almanakker nu tilgængelige online

Af Bruno Svindborg - Det Kongelige Bibliotek - 31 Maj 2004

I forlængelse af Det Kongelige Biblioteks netudgivelse af H.C. Andersens Dagbøger I-XII er nu også bogudgivelsen af hans Almanakker 1833 - 1873 udgivet digitalt.Charlotte Melchiors Billedbog på nettet

Af Ane Grum-Schwensen - Odense Bys Museer - 30 April 2004

H.C. Andersens Hus/Odense Bys Museer har nu udgivet H.C. Andersens billedbog til Charlotte Melchior på nettet.Eventyr på engelsk online

Af Lars Bo Jensen - Syddansk Universitet - 02 April 2004

Jean Hersholts The Complete Andersen er udgivet på nettet88 eventyrmanuskripter netop udgivet online

Af Bruno Svindborg - Det Kongelige Bibliotek - 01 April 2004

H.C. Andersens 199 års fødselsdag markeres af Det Kongelige Bibliotek ved online-udgivelsen af en lang række af de originale manuskripter til hans eventyr. De 88 manuskripter på i alt ca. 600 sider udgør omkring halvdelen af bibliotekets bestand af eventyrmanuskripter. Det drejer sig om kladder, udkast, koncepter og renskrifter til i alt 61 forskellige eventyr.Side 2/5
« 1 - 2 - 3 - 4 - 5 » Arkiv