Udvalgte manuskripter til digte

Hensigten med Det Kongelige Biblioteks nye webudgivelse er at give en bredere kreds af læsere af H.C. Andersens digte mulighed for at studere - og nyde - en række af de originalmanuskripter til hans digte, der befinder sig i Det Kongelige Biblioteks samlinger.

Af Bruno Svindborg - Det Kongelige Bibliotek - 01 Februar 2005

Der er altså ikke tale om (endnu) et udvalg af hans digte som sådan. Det er manuskriptbestanden, der har været udgangspunktet, og i udvælgelsen af manuskripterne til de 62 (kendte og mere ukendte) digte, er der lagt vægt på at vise eksempler fra H.C. Andersens tidligste ungdom til dødsåret 1875, og på de mange typer af digte, han skrev gennem årene. Endvidere er der i en del tilfælde bragt flere versioner af det samme digt, så man får en mulighed for at følge arbejdet fra udkast til færdiggørelse.

Blandt de udvalgte manuskripter kan nævnes "Det döende Barn", "Poetisk Spiseseddel", "Konen med Æggene", "Pandebeen, Øiesteen o.s.v.", "Jylland", "Negerkongens Datter" samt en række af de digte, H.C. Andersen skrev under sit ophold i Spanien i 1862.

I tilknytning til de enkelte manuskripter, der kan være vanskelige at tyde, bringes endvidere digtets tekst. Den tekstversion, der anvendes, er med enkelte anførte undtagelser hentet fra den kommende udgave af H.C. Andersens samlede digte i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs og Gyldendals igangværende udgivelse af de samlede værker, ANDERSEN.

Forhåbentligt kan nogle af de udvalgte manuskripter medvirke til en yderligere forståelse af og glæde ved at læse H.C. Andersens digte.

Se H.C. Andersens manuskripter til digte her.

Tilbage