H.C. Andersens Almanakker nu tilgængelige online

I forlængelse af Det Kongelige Biblioteks netudgivelse af H.C. Andersens Dagbøger I-XII er nu også bogudgivelsen af hans Almanakker 1833 - 1873 udgivet digitalt.

Af Bruno Svindborg - Det Kongelige Bibliotek - 31 Maj 2004

Almanakkerne er et vigtigt supplement til dagbøgerne. Herom kan man læse nærmere i udgiveren Helga Vang Lauridsens informative introduktion.

I modsætning til netudgaven af dagbøgerne giver udgivelsen af Almanakkerne ikke mulighed for (fri-)tekstsøgning. Men Almanakkernes betydeligt mindre omfang og de korte kalenderindførsler, kombineret med de udførlige registre gør det let at skaffe sig overblik over og finde frem til de ønskede informationer.

Netudgivelsen er illustreret med enkelte optagelser fra de originale Almanakker, således at man kan danne sig et indtryk ikke mindst af det store arbejde, daværende forskningsbibliotekarer ved Det Kongelige Bibliotek, Kirsten Weber og Helga Vang Lauridsen har lagt i transskriberingen af den vanskelige skrift. Med en enkelt undtagelse befinder Almanakkerne sig på Det Kongelige Bibliotek (Collinske Manuskriptsamling 10, 4º).

Denne udgivelse af H.C. Andersens Almanakker har modtaget støtte fra HCA2005 Fonden og har kun været mulig takket være stor velvilje fra direktør for Gads Forlag, Peter Hartmann, der har givet tilladelse til at anvende den trykte udgaves sats.

Se den digitale udgave her

Tilbage