H.C. Andersens dagbøger på nettet

Det Kongelige Bibliotek stiller nu den trykte og længst udsolgte udgave af et hovedværk i H.C. Andersens forfatterskab til rådighed i et medium, der både reproducerer den trykte udgave og giver nye muligheder for anvendelsen af dens indhold.

Af Bruno Svindborg - Det Kongelige Bibliotek - 28 Januar 2004

Online-udgaven medtager den trykte udgaves 12 bind, 'genoptrykt' som digital faksimile. Derudover er de 10 egentlige dagbogsbind udgivet som 'tekst', således at der - som noget nyt - er mulighed for at søge på enkeltord og tekststrenge.

Den nye udgave gør det ikke blot let at anvende den trykte udgaves registre. Nu er det også blevet relativt let at undersøge, eksempelvis hvornår Andersen havde tandpine, hvornår han blev malet og fotograferet, var elendig til mode eller jublende lykkelig - og altså hvad sådanne hændelser og tilstande gav anledning til af formuleringer og refleksioner.

Endvidere giver udgaven mulighed for en datosøgning, der gør det let at navigere mellem de tusindvis af optegnelser, samt at downloade dele af eller hele det omfangsrige værk.

I modsætning til den trykte udgave, der blot reproducerer de forholdsvis få tegninger i selve dagbøgerne, er online-udgaven beriget med mere end 340 illustrationer. Disse illustrationer optræder så vidt muligt - og for første gang - i deres naturlige kontekst, altså i sammenhæng med de konkrete dagbogsoptegnelser.

Til online-udgaven har en af vore bedste H.C. Andersen-læsere, Torben Brostrøm, skrevet et introducerende essay om H.C. Andersen som dagbogsskriver.Se dagbøgerne her
Tilbage