Læs eventyr på 123 sprog!

Nu kan du få et indtryk af den utrolige udbredelse, H. C. Andersens eventyr har. Du kan se, hvilke 123 sprog der findes i biblioteket i H. C. Andersens Hus, du kan læse et eventyr på hvert af de 123 sprog, og du kan se, hvor på verdenskortet de pågældende sprog tales.

Af Ane Grum-Schwensen - Odense Bys Museer - 13 Juni 2003

H.C. Andersens eventyr er p.t. oversat til 145 forskellige skriftsprog og der kommer jævnligt nye til. I samlingerne ved Odense Bys Museer - nærmere bestemt i biblioteket i H.C. Andersens Hus - er de 123 sprog repræsenteret.

Ved åbningen af 1.etape af det NY H.C. Andersens Hus den 3. maj 2003 åbnede også det ny bibliotek med infostandere, hvorpå man kan læse et eventyr på hvert af de 123 sprog. Denne funktion er blevet videreudviklet til web-brug.

Nu er det derfor muligt via internettet at få et indtryk af eventyrenes udbredelse, at se hvor i verden man taler og skriver hvilke sprog - og at læse eventyr på 123 sprog. Sådan at folk, der er på nettet i Kina, kan læse et dansk eventyr om en kinesisk kejser - på kinesisk.

Eventyr på 123 sprog
Tilbage