Sommerfugl.

7 x 6 cm.

Udklip til Hanne Henriques Seidelin. 1859.

Laage-Petersens samling nr. 658.

Foto af: Det Kongelige BibliotekDukketeater med danserinder.

15 x 19 cm.

Sigfride Bille har meddelt i brev af 9. juli 1950: "Dette udklip af H. C. Andersen har tilhørt Grevinde Raben, f. Krogh paa Lekkende ved Præstø. Hun havde arvet det efter Frøken Charlotte E. Raben, en Søster til hendes Mand Grev Jonas Raben. H. C. Andersen kom meget paa Nysø hos Stampes, som var nære Naboer til Rabens paa Lekkende. - Min Mormor, Grevinde Raben, har i sin Tid givet mig Udklippet." Udklippet blev i 1962 købet af Francis Edwards, Ltd. hos Sotheby, og siden videresolgt til Rosenkilde og Bagger.

Portmans samling.

Foto af: Det Kongelige BibliotekBogmærke.

6 x 22,5 cm.

Indrammede klip.

Laage-Petersens samling.

Foto af: Det Kongelige BibliotekPalme og krans.

7 x 16,5 cm.

"Disse 2 klipninger, en palme og en krans, er egenhændig klippede af H. C. Andersen og juleaften forærede til diakonisse frøken Anna Buch, som dengang plejede ham. Søster Anna forærede dem til Sv. Jahn." Underskrevet: Jahn København 14.6.25.

Indrammede klip.

Laage-Petersens samling.

Foto af: Det Kongelige BibliotekVifte

36 x 22 cm. (udfoldet).

Foræret til frk. Anna Scavenius.

På hvert af de 17 vifteblade har H. C. Andersen skrevet et vers, på det sidste: "Jeg tror, der er skønnest i Danmark."

Portmans samling.

Foto af: Det Kongelige BibliotekPages: 1 2 3 >