Papirklip

Papirklip af H. C. Andersen

 

"De ca. 1500 små og større papirklip, som eksisterer den dag i dag - både de primitive figurer og enkle tableauer, samt de mere ornamentale, forfinede klip er nok en verden for sig, men de har alle sammen rødder i nøjagtig samme rige, vidtfavnende digterfantasi, som i 1800-tallet revolutionerede verdenslitteraturen med sine eventyr, fortalte for børn og for barnet i den voksne. Derfor kan digterens mange papirklip ikke, som det ofte er sket i Andersen-forskningen, slås hen som tidsfordriv og leg, eller blot anskues som pudsige, underholdende illustrationer til det egentlige og essentielle: H.C. Andersens eventyrverden på skrift."


Således skriver forfatteren og litteraturforskeren Jens Andersen i sit introducerende essay, "Saksens skrift", til Det Kongelige Biblioteks udgivelse af H.C. Andersens papirklip i Det Kongelige Bibliotek.


Papirklip af H. C. Andersen

Ikke desto mindre var det en glæde for Andersen selv og en oplevelse for børnene omkring bordet, når han tog saksen frem og improviserede sine figurer, motiver, tableauer og mønstre frem, samtidig med at han fortalte ustyrlige og mærkelige historier.

Nogle af disse figurer og motiver vendte han gang på gang tilbage til: Møllemanden med stigen, der fører op til en (interaktiv) dør, der kan åbnes og lukkes; ballet- og linedanserne, der næsten forekommer at ophæve tyngdeloven; teatertableauerne, der nærer fantasien med imaginære opførelser, men herudover findes en rig mangfoldighed, der vidner om Andersens spontane skaberglæde, som den udfoldede sig i den konkrete situation.

Papirklip af H. C. Andersen


En lang række af Det Kongelige Biblioteks H.C. Andersen-klip har naturligvis tidligere været offentliggjort i mange forskellige sammenhænge. Denne nye udgivelse bringer for første gang samtlige klip efter det simple princip at vise dem i den rækkefølge, hvormed de optræder i de respektive samlinger.


Papirklip af H. C. Andersen


Papirklip