Far


Denne H.C. Andersen-FAQ (hyppigt stillede spørgsmål) giver forholdvis lange svar. Derfor er kun spørgsmålene vist i listen forneden (klik på et emne for at få det besvaret/uddybet). H.C. Andersen-Centret modtager gerne ønsker og forslag til nye emner, vi kan belyse i FAQ'en. Send dem til:

, H.C. Andersen-Centret